Articles in Dutch

Koster, F., & Dekker, F. (2018). De nieuwe economie. Mens & Maatschappij (Themanummer De Nieuwe Economie).

Dekker, F., & Koster, F. (2018). De nieuwe economie. What's new? Mens & Maatschappij (Themanummer De Nieuwe Economie), te verschijnen.

Koster, F. (2018). Personeelsbeleid in de platformeconomie. Mens & Maatschappij (Themanummer De Nieuwe Economie), te verschijnen.

Koster, F. (2018). Organisatiekenmerken en het gebruik van digitale platforms. Beleid & Maatschappij, 45(2), 217-231.

Dekker, F., & Koster, F. (2017). PersoneelsstrategieŽn in Nederland: Verklaringen voor verschillen in flexibiliteit en loopbaanontwikkeling op de werkplek. Mens & Maatschappij, 92(2), 153-174.

Fleischmann, M., Van den Broek, T., & Koster, F. (2015). Bereidheid van werkgevers te investeren in opleidingen voor oudere werknemers. Een vignetstudie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(3), 273-291.

Koster, F., & Van der Veen, R. (2014). Door de crisis. Mens & Maatschappij, 89(4), 343-348.

Fenger, M., Koster, F., & Van der Veen, R. (2014). De veerkrachtige arbeidsmarkt. Een exploratieve analyse van 29 Europese landen. Mens & Maatschappij, 89(4), 349-370.

Hollanders, D.A., & Koster, F. (2014). Vergrijzing en collectieve pensioenuitgaven. Tijdschrift voor Openbare FinanciŽn, 46(1), 44-51.

Van Adrichem, M., & Koster, F. (2013). Een wankel evenwicht. Deviant werknemersgedrag en het psychologische contract. Mens & Maatschappij, 88(4), 375-399.

Wielers, R.J.J. & Koster, F. (2010). Bestaanszekerheid en arbeidsmotivatie. Een internationale vergelijking. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(10), 9-24.

Koster, F. (2008). Globalisering is geen natuurramp. Socialisme & Democratie, 65(12), 53-56.

Koster, F. (2007). Bedreigt economische openheid de verzorgingsstaat, of niet? Een synthese van internationaal vergelijkend onderzoek. Beleid en Maatschappij, 34(3), 143-154.

Sanders, K., Emans, B. & Koster, F. (2004). Determinanten van solidair gedrag binnen moderne organisaties: een terugblik. Gedrag & Organisatie, 17(2), 120-130.

Sanders, K., Schyns, B., Koster, F. & Rotteveel, C. (2003). Het stimuleren van solidair gedrag: een kwestie van leiderschap. Gedrag & Organisatie, 16(4), 237-254.

Koster, F., Sanders, K. & Van Emmerik, H. (2002). Solidariteit van tijdelijke medewerkers: de effecten van temporele en netwerkinbedding bij universitaire junioronderzoekers. Gedrag & Organisatie, 15(4), 240-254.

Sanders, K., Nauta, A. & Koster, F. (2002). De invloed van tevredenheid met type en omvang van het contract op de betrokkenheid van medewerkers. Gedrag & Organisatie, 15(6), 456-472.

Koster, F., Wielers, R. & Van der Meer, P. (2000). Kapitaalintensiteit en arbeidsplaatsenstructuur: een analyse op het niveau van bedrijfsklassen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 16(3), 292-305.