All publications

Van Zijl, A., Vermeeren, B., Koster, F., & Steijn, B. (2020). Interprofessional teamwork in primary care: the effect of functional heterogeneity on performance and the role of leadership. Journal of Interprofessional Care.

Koster, F. (2020). Innovatief personeelsbeleid: Wat, waarom en hoe? XpertHR Working Paper.

Koster, F. (2020). Arbeidsrelaties in beweging. Een overzicht van de literatuur naar de inzet van de factor arbeid. WRR Working Paper 40.

Koster, F. (2019). Innovatiedilemma’s. Twee innovatie-uitdagingen. In J. Uijlenbroek, & Z. Van der Wal (Red.), Stad 2019. Technische en sociale innovatie. (pp. 351-360). Den Haag: CAOP.

Koster, F. (2019). Globalisering en werk. In F. Dekker (2019), De theorie en praktijk van arbeid. Amsterdam: Boom.

Koster, F. (2019). Innovative HRM. A review of the literature. Journal of Technology Management & Innovation, 14(2), 97-106. [Link]

Benda, L., Koster, F., & Van der Veen, R. (2019). Activation is not a panacea: active labour market policy, long-term unemployment and institutional complementarity. Journal of Social Policy, first view [Link]

Koster, F., & Koppejan, H. (2019). Sharing older workers among organizations. A vignette study investigating organizational, relational and task characteristics. Journal of Human Resource Management, 12(1), 1-11. [Link]

Koster, F., & Gutauskaite, D. (2019). HRM-culture fit. Why the link between human resource practices and commitment varies across countries. Dynamic Relationships Management Journal, 8(1), 13-27. [Link]

Benda, L., Koster, F., & Van der Veen, R. (2019). Levelling the playing field? Active labour market policies, educational attainment and unemployment. International Journal of Sociology and Social Policy, 39(3/4), 276-295. [Link]

Koster, F. (2019). Samenwerken in de kenniseconomie. Bestuurskunde, 28(2), 45-52.

Dekker, F., & Koster, F. (2019). Banen combineren: determinanten en ontwikkelingen in Europa. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(2), 176-186.

Benda, L., Koster, F., & Van der Veen, R. (2018). Active labour market policy as a socialising agent: a cross-national analysis of learning attitudes. Studies in Continuing Education, ##(##), ###-###. [Link]

Fleischmann, & Koster, F. (2018). How is employers’ willingness to provide training to their older workers dependent on workers and public authorities? A vignette study. Ageing & Society, 38(10), 1995-2018. [Link]

Koster, F., & Bloem, D. (2018). “Have a little faith”. A vignette study of inter-organizational cooperation and innovation performance. International Journal of Business Science and Applied Management, 13(1), 25-41. [Link]

Dekker, F., & Koster, F. (2018). Outsourcing in 18 European countries: The role of worker power. Economic & Industrial Democracy, 39(3), 481-499. [Link]

Koster, F., & Van Bree, G. (2018). How managers evoke ambidexterity and collaboration. A qualitative study in a Dutch hospital. International Journal of Innovation and Technology Management, forthcoming. [Link]

Van Zijl, A., Vermeeren, B., Koster, F., & Steijn, B. (2018). Towards sustainable local welfare systems: The effects of functional heterogeneity and team autonomy on team processes in Dutch neighbourhood teams. Health & Social Care in the Community, forthcoming. [Link]

Koster, F. (2018). Age stereotypes and attitudes towards welfare state arrangements for the old. A multilevel analysis across 29 countries. Journal of Sociology & Social Welfare, 45(2), 67-90. [Link]

Koster, F., & Lambooij, M. S. (2018). Managing innovations. A study of the implementation of Electronic Medical Records in Dutch hospitals. International Journal of Innovation and Technology Management, forthcoming. [Link]

Benda, L., Koster, F., & Van der Veen, R.J.J. (2018). Contextualising institutional complementarity. How long-term unemployment depends on active labour market policies, employment protection legislation and the economic climate. International Journal of Social Welfare, 27(3), 258-269. [Link]

Koster, F., & Dekker, F. (2018). De nieuwe economie. Mens & Maatschappij (Themanummer De Nieuwe Economie).

Dekker, F., & Koster, F. (2018). De nieuwe economie. What's new? Mens & Maatschappij (Themanummer De Nieuwe Economie), 93(3), 201-209.

Koster, F. (2018). Personeelsbeleid in de platformeconomie. Mens & Maatschappij (Themanummer De Nieuwe Economie), 93(3), 283-305.

Koster, F. (2018). Organisatiekenmerken en het gebruik van digitale platforms. Beleid & Maatschappij, 45(2), 217-231.

Bloem, D., Koster, F., Schikhof, G. & Verhage, E. (2018). Arbeidsverhoudingen van de toekomst. ICOON Paper 13. Tilburg: ICOON.

Gielen, T., Koster, F., & Smit, J. (2018). Analyse digitale platformen. ICOON Paper 12. Tilburg: ICOON.

Koster, F. (2018). Personeelsbeoordelingen. Whitepaper. Amsterdam: XpertHR.

De Beer, P.T., & Koster, F. (2017). Ethnic diversity and solidarity: A study of their complex relationship. Cambridge: Cambridge Scholars Publisher.
Cambridge: Cambridge Scholars Publisher.
Information

Benda, L., Fenger, M., Koster, F., & Van der Veen, R.J.J. (2017). Social investment risks? An explorative analysis of new social risks in the social investment state. Corvinus Journal of Sociology & Social Welfare, 8(2), 25-42.

Pouwels, I., & Koster, F. (2017). Inter-organizational cooperation and organizational innovativeness. A comparative study. International Journal of Innovation Science, 9(2), 184-204. [Link]

Lambooij, M. S., Drewes, H., & Koster, F. (2017). Use of Electronic Medical Records and Quality of patient data: Different reaction patterns of doctors and nurses to the hospital organization. BMC Medical Informatics and Decision Making, 17,17. [Link]

Koster, F., & Fleischmann, M. (2017). Under pressure. An international comparison of job security, social security, and extra effort. International Journal of Sociology and Social Policy, 37(13/14), 823-839. [Link]

Dekker, F., & Koster, F. (2017). Personeelsstrategieën in Nederland: Verklaringen voor verschillen in flexibiliteit en loopbaanontwikkeling op de werkplek. Mens & Maatschappij, 92(2), 153-174.

Beer, P., Berg, M., Buijs, L., Koster, F., & Lepianka, D. (2017). Towards an interdisciplinary theory of solidarity. In De Beer, P. & Koster, F. (Eds.). Ethnic diversity and solidarity: A study of their complex relationship. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Berg, M., & Koster, F. (2017). Diversity, similarity, and solidarity. Results from a vignette study. In De Beer, P. & Koster, F. (Eds.). Ethnic diversity and solidarity: A study of their complex relationship. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Koster, F. (2017). Heterogeneity and human sociality. In De Beer, P. & Koster, F. (Eds.). Ethnic diversity and solidarity: A study of their complex relationship. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Koster, F., Bloem, D., & Van de Goorbergh, P. (2017). Innovatie, ontwikkelingen en samenwerking. Een blik op het micro-MKB op basis van de Innovatief Personeelsbeleid-vragenlijst. ICOON Paper 11. Tilburg: ICOON.

Koster, F., Korte, M., Van de Goorbergh, P., & Bloem, D. (2017). Vragenlijst “Innovatief Personeelsbeleid”. Beschrijvende resultaten. ICOON Paper 10. Tilburg: ICOON.

Korte, M., Koster, F., & Van de Goorbergh, P. (2017). Personeelsbeleid, samenwerking en innovatie. Een analyse van het Arbeidsvraagpanel. ICOON Paper 9. Tilburg: ICOON.

Koster, F., & Korte, M. (2017). Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl. ICOON Paper 8. Tilburg: ICOON.

Korte, M., & Koster, F. (2017). Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. ICOON Paper 7. Tilburg: ICOON.

Koster, F. (2016). Zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties, innovaties. Oratie, TIAS School for Business and Society
Tilburg: TIAS School for Business and Society.

Koster, F., Korte, M., & Van de Goorbergh, P. (2016). Innovatief personeelsbeleid en samenwerking tussen organisaties. Resultaten van een pilotstudie. ICOON Paper 6. Tilburg: ICOON.

Korte, M., & Koster, F. (2016). Gebruik van een online platform. Een overzicht van de internationale literatuur. ICOON Paper 5. Tilburg: ICOON.

Bernat, M., & Koster, F. (2016). Succesvol kennis delen? Een onderzoek naar strategische samenwerkingsverbanden binnen het MKB. ICOON Paper 4. Tilburg: ICOON.

Koster, F., Korte, M., Van Alphen, K., Reenalda, E., & Van de Goorbergh, P. (2016). Toekomstbestendig personeelsbeleid. Resultaten van een scenario-onderzoek. ICOON Paper 3. Tilburg: ICOON.

Koster, F., Walden, K., & Van de Goorbergh, P. (2016). Innovatief personeelsbeleid in het MKB. Een overzicht van de internationale literatuur. ICOON Paper 2. Tilburg: ICOON.

Lambooij, M.S., & Koster, F. (2016). How organizational escalation prevention potential affects success of implementation of innovations: Electronic medical records in hospitals. Implementation Science, 11(75). [Link]

Koster, F., & Wittek, R.P.M. (2016). Competition and constraint. Economic globalization and human resource practices in 23 European countries. Employee Relations, 38(2), 286-303. [Link]

Koster, F. (2016). 'Het besturen van samenwerkingsverbanden.' In T. Vermeulen, (Red.). Samenwerken? Pak het goed aan! Praktische informatie over samenwerken met tips en praktijkvoorbeelden (pp. 24-26). Kamer van Koophandel.

Fleischmann, M.S. & Koster, F. (2016). From early exit to postponing pension. How the Dutch polder model shapes retirement. In D. Hofäcker, M. Hess & S. König (Eds.). Delaying retirement: Progress and challenges of active ageing in Europe, the United States and Japan. London: Palgrave Macmillan.

Koster, F. (2015). Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland. Een exploratie op basis van het European Company Survey. ICOON Paper 1. Tilburg: ICOON.

Gërxhani, K., & Koster, F. (2015). Making the right move. Investigating employers’ recruitment strategies. Personnel Review, 44(5), 781-800. [Link]

Fleischmann, M., Koster, F., & Schippers, J. (2015). Nothing ventured, nothing gained! How and under which conditions employers provide employability-enhancing practices to their older workers. International Journal of Human Resource Management, 26(22), 2908-2925. [Link]

Fleischmann, M., Van den Broek, T., & Koster, F. (2015). Bereidheid van werkgevers te investeren in opleidingen voor oudere werknemers. Een vignetstudie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(3), 273-291.

Meurs, D., Koster, F., Van Nispen tot Pannerden (2014). Expectations and performance. Journal of Positive Management, 5(4), 50-68. [Link, Open Access]

Struik, M.H.L., Koster, F., Schuit, A.J., Nugteren, R., Veldwijk, J. & Lambooij, M.S. (2014). The preferences of users of Electronic Medical Records in hospitals: Quantifying the relative importance of barriers and facilitators of an innovation. Implementation Science, 9. [Link, Open Access]

Koster, F. (2014). “When two worlds collide”. Career satisfaction and altruistic organizational citizenship behavior. International Journal of Business Science and Applied Management, 9(1), 1-12. [Link, Open Access]

Paskov, M., & Koster, F. (2014). Institutions, employment insecurity and polarization in support for unemployment benefits. Journal of European Social Policy, 24(4), 367-382.

Fenger, M., Koster, F., Struyven, L., & Van der Veen, R. (2014). Smart policies or sheer luck ? Labour market resilience in the low countries. Social Policy & Administration, 48(4), 492–513.

Münderlein, M., Koster, F., Dykstra, P., & Schippers, J. (2014). Hello pension, goodbye tension? The impact of work and institutions on older workers' labour market participation in Europe. International Journal of Ageing and Later Life, 8, 2, 1-35. [Link, Open Access]

Zwiers & Koster, F. (2014). The local structure of the welfare state. Uneven effects of social spending on poverty within countries. Urban Studies, 52(1),87-102. [Link]

Wielers, R.J.J., Münderlein, M. & Koster, F. (2014). Part-time work and work hour preferences. An international comparison. European Sociological Review, 30(1), 76-89. [Link]

Koster, F., & Van der Veen, R. (2014). Door de crisis. Mens & Maatschappij, 89(4), 343-348.

Fenger, M., Koster, F., & Van der Veen, R. (2014). De veerkrachtige arbeidsmarkt. Een exploratieve analyse van 29 Europese landen. Mens & Maatschappij, 89(4), 349-370.

Hollanders, D.A., & Koster, F. (2014). Vergrijzing en collectieve pensioenuitgaven. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 46(1), 44-51.

Koster, F. & Van Vliet, O. (2014). 'Labour market institutions in Europe: differences, developments, consequences and reform.' In M. Beblavy, I. Maselli & M. Veselkova (Eds.). Let's get to work! The future of labour in Europe. Vol. 1. (pp. 185-206). Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).

Dekker, F.P.S., Veer, J. van der, Veen, R.J. van der, Waal, J. van der & Koster, F. (2014). Arbeid in de Kenniseconomie. Rotterdam: EUR.

Bigos, M., Qaran, W. Fenger, M., Koster, F. & Van der Veen, R. (2014). Labour market resilience in Europe. INSPIRES Benchmark Report. INSPIRES D 1.3. [Link]

Münderlein, M., Ybema, J.F. & Koster, F. (2013). Happily ever after? Explaining turnover and retirement intentions of older workers in the Netherlands. Career Development International, 18(6), 548-568. [Link]

Koster, F. (2013). Economic openness and welfare state attitudes. A multilevel study across 67 countries. International Journal of Social Welfare, 23(2), 128-138. [Link]

Koster, F. (2013). Sociality in diverse societies. A regional analysis across European countries. Social Indicators Research, 111(2), 579-601. [Link, Open Access]

Van Adrichem, M., & Koster, F. (2013). Een wankel evenwicht. Deviant werknemersgedrag en het psychologische contract. Mens & Maatschappij, 88(4), 375-399.

Münderlein, M., Schippers, J., Koster, F. & Dykstra, P. (2013). De rol van werkgerelateerde factoren en instituties voor de arbeidsparticipatie van ouderen in Europa. In Henkens, K., Kalmijn, M. & Thomése, F. (Red.). Wegen rond pensioenering. Nieuwe transities en trajecten (pp. 35-60). Boekaflevering Mens & Maatschappij.

Bigos, M., Qaran, W. Fenger, M., Koster, F., Mascini, P. & Van der Veen, R. (2013). Codebook: European Labour Market Resilience (ELMaR) Dataset. INSPIRES D1.2. [Dataset, XLS format] [Dataset, SPSS format]

Bigos, M., Qaran, W. Fenger, M., Koster, F. Mascini, P. & Van der Veen, R. (2013). Review essay on labour market resilience. INSPIRES WP 1. [Link]

Van Vliet, O., Beblavy, M., Caminada, K., Domonkos, S., Drahokoupil, J., Goudswaard, K., Koster, F., Kureková, L., McQuinn, J., Münderlein, M., Murphy, G., Myant, M., & Siedschlag, I. (2013). Labour relations and modes of employment. NEUJOBS POLICY BRIEF DEL. 6.6. [Link]

Burgoon, B., Koster, F. & Van Egmond, M. (2012). Support for redistribution and the paradox of immigration. Journal of European Social Policy, 22(3), 288-304. [Link]

Koster, F. & Kaminska, M.E. (2012). Welfare state values in the European Union, 2002-2008. A multilevel investigation of formal institutions and individual attitudes. Journal of European Public Policy, 19(6), 900-920. [Link]

Gërxhani, K. & Koster, F. (2012). "I am not alone". Understanding public support for the welfare state. International Sociology, 27(6), 768-787. [Link]

Caminada, K. Goudswaard, K. & Koster, F. (2012). Social income transfers and poverty: a cross-country analysis for OECD countries. International Journal of Social Welfare, 21(2), 115-126. [Link]

De Beer, P.T. & Koster, F. (2012). Altruizem ali sebičnost? Solidarnost in država blaginje. In T. Pirc (ed). Podobe Solidarnosti. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Koster, F. & Fleischmann, M (2012). Labour market transitions in Europe. A Multilevel analysis of age cohorts and institutions across 13 countries. NEUJOBS Working Paper D6.5 [Link]

Van Vliet, O.P. & Koster, F. (2011). Europeanisation and the political economy of active labour market policies. European Union Politics, 12(2), 217-239.[Link]

Koster, F. (2011). Able, willing and knowing. The effects of HR practices on commitment and effort in 26 European countries. International Journal of Human Resource Management, 22(14), 2835-2851. [Link]

Koster, F., McQuinn, J., Siedschlag, I., Van Vliet, O. (2011). Labour Market Models in the EU. NEUJOBS Special Report no. 1. [Link]

Hollanders, D.A. & Koster, F. (2011). The greying of the median voter. Aging and the politics of the welfare state in OECD countries. Netspar Working Paper. DP 01/2011-003.

Koster, F. (2010). Welfare state attitudes and economic integration in the EU, 1992-2002. A multilevel investigation across 24 countries. Policy & Politics, 38(2), 179-195. [Link]

Wielers, R.J.J. & Koster, F. (2010). Bestaanszekerheid en arbeidsmotivatie. Een internationale vergelijking. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(10), 9-24.

Hollanders, D.A. & Koster, F. (2010). The greying of the median voter. Aging and the politics of the welfare state in OECD countries. AIAS Working Paper 98.

Caminada, K., Goudswaard, K.P. & Koster, F. (2010). Social income transfers and poverty alleviation in OECD countries. Department of Economics Research Memorandum 2010.01.

De Beer, P., & Koster, F (2009). Sticking together or falling apart. Solidarity in an era of individualization and globalization.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
Information

Koster, F., Goudriaan, H. & Van der Schans, C. (2009). Shame and punishment. An international comparative study on the effects of religious affiliation and religiosity on attitudes to offending. European Journal of Criminology, 6(6), 481-495. [Link]

Koster, F. (2009). Risk management in a globalizing world. An empirical analysis of individual preferences in 26 European countries. International Social Security Review, 62(3), 79-98. [Link]

Koster, F. (2009). The welfare state and globalisation: down and out or too tough to die? International Journal of Social Welfare, 18(2), 153-162. [Link]

Koster, F. (2009). 'Economische openheid, baanonzekerheid en de verzorgingsstaat.' In H.B.G. Ganzeboom & M. Wittenberg (Red.) Nederland in vergelijkend perspectief. Proceedings Tweede Nederlandse Workshop European Social Survey - 13 november 2008 (pp. 17-36). Amsterdam: Aksant.

Koster, F. (2008). The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries. International Journal of Social Welfare, 17(4), 291-300. [Link]

Koster, F. & Bruggeman, J.P. (2008). The institutional embeddedness of social capital. A multilevel investigation across 24 European countries. Policy & Politics, 36(3), 397-412. [Link]

Koster, F. (2008). Globalisering is geen natuurramp. Socialisme & Democratie, 65(12), 53-56.

Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit.De Beer, P., & Koster, F. (2007). Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit.
Amsterdam: Aksant.
Information

Koster, F. (2007). Globalization, social structure and the willingness to help others. A multilevel analysis across 26 countries. European Sociological Review, 23(4), 537-551. [Link]

Koster, F. & Sanders, K. (2007). Serial solidarity: the effects of experiences and expectations on the cooperative behavior of employees. International Journal of Human Resource Management, 18(4), 568-585. [Link]

Koster, F., Stokman, F., Hodson, R. & Sanders, K. (2007). Solidarity through networks: the effects of task and informal interdependence on cooperation within teams. Employee Relations, 29(2), 117-137. [Link]

Koster, F. (2007). Bedreigt economische openheid de verzorgingsstaat, of niet? Een synthese van internationaal vergelijkend onderzoek. Beleid en Maatschappij, 34(3), 143-154.

Koster, F. (2007). The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries, 1970-2000. AIAS Working Paper, 07/47.

Koster, F. & Bruggeman, J.P. (2007). Social capital, achievement, and the welfare state in 22 countries. Equalsoc Research Note.

De Beer, P. & Koster, F. (2006). 'Samen voor ons eigen. Individualisering, globalisering en de toekomst van de solidariteit'.
Amsterdam: De Burcht.

Koster, F. (2006). 'Shifting responsibilities'. Amsterdam: AIAS.

Lambooij, M., Sanders, K., Koster, F. & Zwiers, M. (2006). Human resource practices and organisational performance: can the HRM-performance linkage be explained by the cooperative behaviours of employees? Management Revue, 17(3), 223-240. [Link]

Koster, F. & Sanders, K. (2006). Organisational citizens or reciprocal relationships? An empirical comparison. Personnel Review, 35(5), 519-537. [Link]

Koster, F. (2006). 'Globalisering en solidariteit', 1971-2002. Nederland in vergelijkend perspectief. In P. De Beer & F. Koster (Red.) Samen voor ons eigen. Individualisering, globalisering en de toekomst van de solidariteit (pp. 46-64). Amsterdam: De Burcht.

Koster, F. (2006). 'Discussion', in F. Koster (Ed.) Shifting responsibilities. Amsterdam: AIAS.

Sanders, K., Seminara, J. & Koster, F. (2006). 'Solidarity of women and men in the workplace: individual characteristics or quality of relationships?' In L. den Dulk, T. van der Lippe & J. Schippers (Eds.) Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes.
Utrecht: Dutch University Press.

Koster, F. (2006). 'Shifting responsibilities'. Amsterdam: AIAS.

Koster, F. (2005). For the time being: accounting for inconclusive findings concerning the effects of temporary employment relationships on solidary behavior of employees.
Veenendaal: Universal Press.

Koster, F. & Sanders, K. (2005). Burgerschap. In Van Emmerik, H. & Sanders, K. (Eds.) Solidair gedrag binnen moderne organisaties: onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek.
Amsterdam: Aksant.
Information

Sanders, K., Emans, B. & Koster, F. (2004). Determinanten van solidair gedrag binnen moderne organisaties: een terugblik. Gedrag & Organisatie, 17(2), 120-130.

Koster, F. & Sanders, K. (2004). Organizational citizens or reciprocal relationships: an empirical comparison. Solidarity at Work Working Paper.

Sanders, K., Schyns, B., Koster, F. & Rotteveel, C. (2003). Het stimuleren van solidair gedrag: een kwestie van leiderschap. Gedrag & Organisatie, 16(4), 237-254.

Lambooij, M., Sanders, K., Koster, F., Emmerik, IJ.H., Raub, W., Flache A. & Wittek, R.P.M. (2003). Verantwoording vragenlijst Solidarity at Work. Solidarity at Work Working Paper.

Lambooij, M., Sanders, K., Koster, F., Emmerik, IJ.H., Raub, W., Flache A. & Wittek, R.P.M. (2003). Survey Solidarity at Work. Solidarity at Work Working Paper.

Koster, F., Sanders, K. & Van Emmerik, H. (2003). Solidarity of temporary workers. The effects of temporal and network embeddedness on solidarity of Ph.D. students. The Netherlands Journal of Social Sciences, 38(1), 65-80.

Koster, F., Sanders, K. & Van Emmerik, H. (2002). Solidariteit van tijdelijke medewerkers: de effecten van temporele en netwerkinbedding bij universitaire junioronderzoekers. Gedrag & Organisatie, 15(4), 240-254.

Sanders, K., Nauta, A. & Koster, F. (2002). De invloed van tevredenheid met type en omvang van het contract op de betrokkenheid van medewerkers. Gedrag & Organisatie, 15(6), 456-472.

Koster, F., Wielers, R. & Van der Meer, P. (2000). Kapitaalintensiteit en arbeidsplaatsenstructuur: een analyse op het niveau van bedrijfsklassen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 16(3), 292-305.