Chapters in books

Koster, F. (2019). Innovatiedilemma’s. Twee innovatie-uitdagingen. In J. Uijlenbroek, & Z. Van der Wal (Red.), Stad 2019. Technische en sociale innovatie. (pp. 351-360). Den Haag: CAOP.

Koster, F. (2019). Globalisering en werk. In F. Dekker (2019), De theorie en praktijk van arbeid. Amsterdam: Boom.

Beer, P., Berg, M., Buijs, L., Koster, F., & Lepianka, D. (2017). Towards an interdisciplinary theory of solidarity. In De Beer, P. & Koster, F. (Eds.). Ethnic diversity and solidarity: A study of their complex relationship. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Berg, M., & Koster, F. (2017). Diversity, similarity, and solidarity. Results from a vignette study. In De Beer, P. & Koster, F. (Eds.). Ethnic diversity and solidarity: A study of their complex relationship. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Koster, F. (2017). Heterogeneity and human sociality. In De Beer, P. & Koster, F. (Eds.). Ethnic diversity and solidarity: A study of their complex relationship. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Fleischmann, M.S. & Koster, F. (2016). From early exit to postponing pension. How the Dutch polder model shapes retirement. In D. Hofäcker, M. Hess & S. König (Eds.). Delaying retirement: Progress and challenges of active ageing in Europe, the United States and Japan. London: Palgrave Macmillan.

Koster, F. (2016). 'Het besturen van samenwerkingsverbanden.' In T. Vermeulen, (Red.). Samenwerken? Pak het goed aan! Praktische informatie over samenwerken met tips en praktijkvoorbeelden (pp. 24-26). Kamer van Koophandel.

Koster, F. & Van Vliet, O. (2014). 'Labour market institutions in Europe: differences, developments, consequences and reform.' In M. Beblavy, I. Maselli & M. Veselkova (Eds.). Let's get to work! The future of labour in Europe. Vol. 1. (pp. 185-206). Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).

Münderlein, M., Schippers, J., Koster, F. & Dykstra, P. (2013). De rol van werkgerelateerde factoren en instituties voor de arbeidsparticipatie van ouderen in Europa. In Henkens, K., Kalmijn, M. & Thomése, F. (Red.). Wegen rond pensioenering. Nieuwe transities en trajecten (pp. 35-60). Boekaflevering Mens & Maatschappij.

De Beer, P.T. & Koster, F. (2012). Altruizem ali sebičnost? Solidarnost in država blaginje. In T. Pirc (ed). Podobe Solidarnosti. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Koster, F. (2009). 'Economische openheid, baanonzekerheid en de verzorgingsstaat.' In H.B.G. Ganzeboom & M. Wittenberg (Red.) Nederland in vergelijkend perspectief. Proceedings Tweede Nederlandse Workshop European Social Survey - 13 november 2008 (pp. 17-36). Amsterdam: Aksant.

Koster, F. (2006). 'Globalisering en solidariteit', 1971-2002. Nederland in vergelijkend perspectief. In P. De Beer & F. Koster (Red.) Samen voor ons eigen. Individualisering, globalisering en de toekomst van de solidariteit (pp. 46-64). Amsterdam: De Burcht.

Koster, F. (2006). 'Discussion', in F. Koster (Ed.) Shifting responsibilities. Amsterdam: AIAS.

Sanders, K., Seminara, J. & Koster, F. (2006). 'Solidarity of women and men in the workplace: individual characteristics or quality of relationships?' In L. den Dulk, T. van der Lippe & J. Schippers (Eds.) Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes.
Utrecht: Dutch University Press.

Koster, F. & Sanders, K. (2005). Burgerschap. In Van Emmerik, H. & Sanders, K. (Eds.) Solidair gedrag binnen moderne organisaties: onderzoek naar het geven van steun en hulp op de werkplek.
Amsterdam: Aksant.
Information