Teaching

B.A. and M.A. Courses

 • Kwantitatief onderzoek [FSWS250A] (coordinator), Erasmus University Rotterdam, 2013-
 • Sociology of Globalization [FSWSMINSG], Erasmus University Rotterdam, 2012-
 • Leeronderzoek 1. Kwantitatief onderzoek [FSWS255], Erasmus University Rotterdam, 2010-2012
 • Produceren [FSWS489], Erasmus University Rotterdam, 2010-
 • Sociology of Work [FSWS364], Erasmus University Rotterdam, 2010-2012
 • Wetenschap in praktijk [FSWS500], Erasmus University Rotterdam, 2010-2011 (coordinator)
 • Methodologie [FSWS165], Erasmus University Rotterdam, 2010-2011
 • Prosociaal gedrag [SOMA02], University of Groningen, 2010-2011, 2011-2012 (guest)
 • Arbeidsrelaties en percepties [O192904060], University of Twente, 2010-2011
 • Moderne sociologie [HRDOOR], Applied University of Amsterdam, 2007-2008
 • Klassieke sociologie [HRDOOR], Applied University of Amsterdam, 2007-2008
 • Verzorgingsstaat en arbeidsmarkt [A160], University of Amsterdam, 2007-2008
 • Inleiding organisaties [SOBA111A], University of Groningen, 2005-2006, 2006-2007

 • M.A. Theses

  Adam, M. (2015). De relatie tussen autonomie en werk en privébalans. Erasmus University Rotterdam.

  Sondorp, D. (2014). Autonoom werken voor de goede zaak? Een onderzoek naar de invloed van werkautonomie op (politiek) burgerschapsgedrag. Erasmus University Rotterdam.

  Schaaf, P.M. (2013). Het effect van teamlidmaatschap op leengedrag op Kiva.org. Erasmus University Rotterdam.

  Boedjawan, A. (2013). Do I want to protect myself or support others? Erasmus University Rotterdam.

  Meurs, D. (2013). Organisatiesolidariteit vanzelfsprekend? Solidariteit in organisaties door de lens van het psychologisch contract. Erasmus University Rotterdam.

  Lievaart, M.A. (2013). Loont leren? Kennis, kenniseconomie en baanonzekerheid in Europese landen. Erasmus University Rotterdam.

  Paauwe, I. (2013). Smaller psychologisch contract maakt (on)tevreden? De invloed van type arbeidscontract en positie op de inhoud van het psychologisch contract. Erasmus University Rotterdam.

  Heesbeen, P.P.W.K. (2013). Minder hard werken door autonomie: keuze of kenmerk? Scriptieonderzoek naar een agency-verklaring en een werkstressverklaring voor een negatief effect van autonomie op werkinzet. Erasmus University Rotterdam.

  Van Bemmel, D. (2013). Rechtvaardigheid rondom de distributie van ideals: Gelijke monniken, gelijke kappen? Een studie naar de ervaring van heterogeniteit in een homogene werkomgeving. Erasmus University Rotterdam.

  Dirks, A.J. (2013). De deviante werknemer verklaard. Een onderzoek naar de invloed van leidinggevenden op het normoverschrijdend gedrag van werknemers. Erasmus University Rotterdam.

  Singh, E. (2012). (On)zekerheid door openheid? Een studie over de relatie tussen economische openheid en baanzekerheid en de invloed van investeringen in menselijk kapitaal. Erasmus University Rotterdam.

  Van Gent, M. (2012). Het zekere van het onzekere. Een kwantitatief onderzoek naar verklaringen voor de negatieve relatie van baanonzekerheid met geluk en levenstevredenheid. Erasmus University Rotterdam.

  Ulusoy, S. (2012). Help! Is mijn baanonzekerheid een gevaar voor mijn familie? Onderzoek naar het effect van baanonzekerheid op het werk-familie conflict. Erasmus University Rotterdam.

  Verkleij, C. (2012). De Mythe van de Gelukkige Telewerker. Erasmus University Rotterdam.